Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2012

ΕΡΕΥΝΑ: Πώς κατανοούν οι νέοι τους οικονομικούς και πολιτικούς όρους.

Τι καταλαβαίνει ένας νέος άνθρωπος όταν ακούει : Απελευθέρωση της Αγοράς; Τι περιμένει από το Κράτος; Πόσο καλά γνωρίζει τους οικονομικούς και πολιτικούς όρους που ακούει στις πολιτικές ομιλίες; Πόσο τον επηρεάζουν οι γνώσεις αυτές στην πρόθεση ψήφου;  
Οπωσδήποτε, πρόκειται για ερασιτεχνική έρευνα. 
Μπορεί όμως κάποιος να αντλήσει κάποια συμπεράσματα, έστω και ενδεικτικά.

Έρευνα που διεξήχθη στον Νομό Αττικής και διερευνά την κατανόηση πολιτικών και οικονομικών όρων. (28/11/2012 – 3/12/2012)
Έλαβαν μέρος 78 νέοι, ηλικίας 18-27 ετών.
Άνδρες 39 Γυναίκες 39
Σπουδάζουν 27, Εργάζονται 27, Σπουδάζουν και Εργάζονται 12, Άνεργοι 12.

Ερωτήσεις
1.                      α. Πόσο καλά γνωρίζετε τη σημασία των παρακάτω. 
                          β. Πόσο θετικό ή αρνητικό θεωρείτε το καθένα για τη χώρα μας (Κλίμακα βαθμολόγησης 1-5):

2.     Πόσο συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις (σε κλίμακα 1-5)

   3. Ποια κόμματα είναι πιθανό να κερδίσουν την εμπιστοσύνη σας στις επόμενες εκλογές; (αυθόρμητη απάντηση, χωρίς λίστα κομμάτων. Τρεις επιλογές)
Α. Παρατηρήσεις

  1.    Το 61% αξιολογεί τον Φιλελευθερισμό ως κάτι Πολύ θετικό ή μάλλον θετικό. Από αυτούς: το 25% θεωρεί επίσης θετικό τον Κρατισμό, το 50% θεωρεί ότι αν προσλάβει κάποιον για κάποια εργασία, το κράτος θα πρέπει να έχει καθορίσει την αμοιβή που θα του δώσει. Το 25% θεωρεί ότι οι αποκρατικοποιήσεις είναι αρνητικό, το 37% θεωρεί ότι το να αλλάζει κάποιος συχνά δουλειές βλάπτει τη χώρα, ενώ το 25% είχε στις επιλογές κομμάτων τη Χρυσή Αυγή.
  2.  Το 42% αξιολογεί τον Εθνικοσοσιαλισμό απολύτως αρνητικά ή μάλλον αρνητικά. Από αυτούς: Το 27% έχει στις επιλογές κομμάτων τη Χρυσή Αυγή. Το 55% αξιολογεί θετικά τη Λαϊκή Δημοκρατία και το 46% θεωρεί πως η ελεύθερη αγορά είναι κάτι θετικό για τη χώρα. 
  3. Το 62% αξιολογεί θετικά ή μάλλον θετικά τη Λαϊκή Δημοκρατία. Από αυτούς το 62% αξιολογεί επίσης θετικά την ύπαρξη Ελεύθερης Αγοράς
  4. Το 42% αξιολογεί αρνητικά ή μάλλον αρνητικά τις αποκρατικοποιήσεις. Από αυτούς: Το 30% αξιολογεί θετικά την Ελεύθερη Αγορά και 50% θεωρεί πως ο Φιλελευθερισμός είναι κάτι θετικό. 
  5.   Το 65% αξιολογεί θετικά ή μάλλον θετικά την Ελεύθερη Αγορά. Από αυτούς, το 50% θεωρεί ότι το κράτος θα πρέπει να καθορίζει τις αμοιβές των εργαζομένων.  
  6.  Το 31% είχε στις επιλογές κομμάτων τη Χρυσή Αυγή. Από αυτούς: Το 50% αξιολογεί θετικά τον Φιλελευθερισμό, το 37% αξιολογεί αρνητικά τον Εθνικοσοσιαλισμό ενώ άλλο ένα 37% τον αξιολογεί θετικά. Το 62% αξιολογεί θετικά τον Διεθνισμό και το 75% αξιολογεί θετικά την Ελεύθερη Αγορά.

Β. Συμπεράσματα από συζητήσεις εκτός ερωτηματολογίου

     Περισσότεροι από τους μισούς ανέφεραν ότι δεν εμπιστεύονται κανέναν πολιτικό.

    Το 1/3 περίπου δήλωσε πως θα επιθυμούσε μια μορφή άμεσης δημοκρατίας.

   Πάνω από τα 2/3 θεωρούν ότι οι τράπεζες και οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι εχθροί της κοινωνίας. 

   Λίγο περισσότεροι από τους μισούς θεωρούν πως δεν είναι υποχρεωμένοι να έχουν πολιτικές ή οικονομικές γνώσεις. 


© Αθηνά Ταρλά
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εδώ υποστηρίζουμε τα ελληνικά γράμματα. Σεβόμαστε τον κώδικα επικοινωνίας του διαδικτύου και δεν "φωνάζουμε" χρησιμοποιώντας κεφαλαία. Είμαστε ευγενικοί και κουβεντιάζουμε πολιτισμένα.